Pracovní řád
Základní kynologické organizace Tuchlovice

Jsme členy dobrovolné organizace a naším hlavním společným cílem i zájmem je výcvik našich psů. Vyžadujeme plnění tohoto řádu v prvé řadě na sobě a teprve potom na ostatních a přitom zůstaneme opravdovými přáteli.

1) Vstup do naší organizace je dobrovolný, ale dodržování našich stanov je povinné
   a pro všechny členy závazné.
2) Všichni členové jsou si rovni jak v povinnostech tak právech.
3) Každý člen nese plně odpovědnost za svého psa a svoji činnost.
4) Prvním a hlavním předpokladem je kázeň.
5) Při výcviku má hlavní slovo výcvikář, pomocník, nebo jiná osoba k tomu stanovená.
6) Na cvičák patří cvičitel a zdravý pes (očkovaný).
7) Cvičitel se na cvičák dostaví vždy s kompletní výstrojí svého psa
   - náhubek, vodítko, aport, stopovací šnůra.
8) Pokud nebude stanoveno jinak, budou v době výcviku psi upoutáni na vodítko a psi starší
   6 měsíců budou opatřeni náhubkem - sundat pouze na pokyn.
9) Pokud nebude stanoveno jinak, bude výcvik probíhat v neděli od 9.00 - 12.30 hod.
10) Každý výcvikový den začíná a končí nástupem (krátké hodnocení), omlouvá se
      max. 30 min.
11) Nemáme placeného figuranta, proto se budeme střídat.
12) Na cvičáku budeme udržovat pořádek a dbát pokynů hospodáře.
13) Mimo výcvik musí být psi v kotcích. Každý je povinen svěřený kotec udržovat v pořádku.
14) Řídícím orgánem organizace je výbor, rozhodujícím členská schůze.
15) Každý člen je povinen odpracovat dané brigádnické hodiny. Z povinnosti odpracovat dané
     brigádnické hodiny je osvobozen pouze člen při dlouhodobé nemoci, min. 5 měsíců, u žen
     těhotenství. Jinak je člen povinen neodpracované brigádnické hodiny zaplatit.
16) Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků.